fbpx

Образователната система в Дания – 
Световен Лидер!

образователна система в Дания

Какво е AP degree и каква е разликата между AP, Top up и Bachelor degree в образователната система в Дания?  

Учебните програми, които образователната система на висшето образование в Дания предлага, са два вида – AP степени и цели бакалавърски степени.

Какво е AP degree? AP програма (Academy Profession) – след приключването ѝ получавате диплома за професионална квалификация (първата част на професионалния бакалавър), продължава две години. След завършването ѝ студентът получава степента „специалист“. В рамките на тези 2 години, студентите прекарват един семестър в задължителен стаж, във фирма в Дания или в друга държава по света. Още при старта на образованието ви е необходимо активно да се интересувате и да търсите подходяща компания за реализация на бъдещия ви стаж. Датските, а и международните фирми в Дания често посещават този тип академии, за да търсят директна връзка със студентите. Кадрите „специалисти“ са предпочитани от работодателите, защото тяхното обучение има много голяма практическа насоченост.

След завършване на AP специалността е възможно да продължите образованието си с избрана от вас Top-up бакалавърска програма, с продължителност 1,5 години (където отново трябва да стажувате). След Top-up програмата ще имате диплома за професионален бакалавър, от който ще получите между 180-270 кредита. Образователната система в Дания ви дава предимството да изучавате AP специалност и BA Top-up програми, тъй като след първите две години студентите имат много по-ясна представа за насоката, в която искат да се развиват в бъдеще. Aко завършите AP Service, Hospitality and Tourism Management например, можете да избирате между Top-up програмите – International Hospitality Management, Sport Management, Innovation and Entrepreneurship и International Sales and Marketing. Също така, може да получите две дипломи в различни области.

образователна система в Дания

Какви са разликите между AP и бакалавърската програма в образователната система?

Както вече казахме, AP програмите могат да се комбинират с различни BA Top-up програми – от вас зависи в коя област искате да се усъвършенствате. Това е възможно, тъй като по време на обучението ви при AP степента сте получили достатъчно знания и часове по маркетинг, икономика и други предмети, които се изискват за всяка една Top-up специалност.

В случай, че изберете AP степен по Computer Science (компютърни науки), ще можете да продължите BA Top-up степен в Software Development, Web Development, E-Concept Development, както и Innovation and Entrepreneurship. Също така, може да продължите с BA Top-up програмата в университет в друг град или държава.

образователна система в Дания

Бакалавър или професионален бакалавър?

По принцип, специалностите, които са по-хуманитарно ориентирани, са определени като бакалавър. В Дания, бакалавърската степен е с продължителност 3 години и след приключването ѝ получавате 180 кредита. Тези, които са по-технически ориентирани, са определени като професионален бакалавър. И двата вида бакалаври имат еднаква тежест, но с различна практическа насоченост по време на образованието.

И в двата варианта, независимо дали сте избрали AP специалност в комбинация с BA Top-up програма или сте се насочили директно към цялостна бакалавърска програма, ще получите образователна степен, която ще ви даде възможност да кандидатствате за магистърски програми в Дания и в чужбина. Просто това е начинът, по който е организирана образователната система в тази Скандинавска държава.

Това, което бихме ви препоръчали е да предпочетете практическата дейност, благодарение на стажовете по време на образованието. Това ще ви даде по-ясна представа за бъдещата ви работа в съответния сектор.

образователна система в Дания

Магистър в Дания

Магистратурата в Дания отнема 2 години. Два семестъра лекции, един стаж в компания по ваш избор и един работа над магистърски проект със защита като финален изпит. За да бъдете приети, трябва да имате завършен професионален бакалавър или бакалавър по дадена специалност. Всяка една образователна институция със статут на университет в Дания предлага магистратури както на датски, така и на английски език. Броят кредити, който ще получите след завършването е 120. Предлагат се над 100 магистърски програми на английски език в различни области. Някои от най-амбициозните студенти избират да продължат образованието си като записват докторантура. За целта трябва да сте демонстрирали висок успех по време на магистратурата.

Блог

Къде да уча? – Как избрах образованието в чужбина

Къде да уча? – Как избрах образованието в чужбина

Какво е да си в 12 клас и да не знаеш какво искаш да учиш и работиш?Как се отговаря на въпросите, с които бива засипан един млад човек, който е на път да направи важен избор? Какво ще правиш с бъдещето си? Каква специалност мислиш да следваш? Къде да уча? Как? Кога?...

COVID-19 и Дания. Как ситуацията повлия на икономиката, образованието и начина на живот в цялата страна?

COVID-19 и Дания. Как ситуацията повлия на икономиката, образованието и начина на живот в цялата страна?

Как реагира Дания на ситуацията с COVID-19 от февруари досега? Как се справят българските студенти в страната?Животът на всеки един от нас се промени заради пандемията причинена от COVID-19. В Дания също имаше налагане на ограничения с цел спиране на...

Холандия или Дания – Къде да уча? Кой е по-добрият избор за висшето ми образование?

Холандия или Дания – Къде да уча? Кой е по-добрият избор за висшето ми образование?

Висше образование в Дания или Холандия?Коя държава да избера и как да направя правилен избор за бъдещето си?Всяка година хиляди кандидат-студенти обмислят дали да не получат висшето си образование в чужбина. Възможностите пред нас, като пълноправни граждани на...

Share This