fbpx

Магистратура по Мехатроника в Дания

MSc in Engineering – Mechatronics

Гарантирано работно място и професионално развитие

ВСИЧКИ студенти получават гарантирано работно място след завършване на магистърското си обучение по инженерство в SDU Sønderborg!

магистратура мехатроника

Комбинацията от механика, електроника и софтуер се използва във всичко – от роботи до хладилници. След завършване на магистърска степен по мехатроника ще можете да правите енергоспестяващи продукти, обсужлващи информационни технологии. Вашите задълбочени познания и разбиране за мехатрониката ще ви позволяват да създавате иновативни технологични решения за предизвикателствата от живота. Като магистър можете да специализирате в две области: вградени системи или киберфизични системи.

магистратура мехатроника

Какво представлява специалността?

По време на тази специалност, вие ще имате възможност да изберете да се обучавате в следните академични профили:

Вградени системи: Наред с други неща, ще работите с математическо моделиране, за да подобрите разработването на продукти, работещи мехатронни и динамични системи

Cyber ​​Physical Systems: Позволява ви да разработите усъвършенствани системи за управление, които ще отговорят на изискванията на бъдещите продукти.

Вие ще станете част от базирана на проекти учебна програма, където ще работите в групи по дадени проблеми. Вие и вашите състуденти ще носите отговорност за планирането и изпълнението на проекта – и за спазването на крайните срокове. Обикновено ще получавате насоките за проекта от функциониращи компании и подчертаваме, че проблемите, над които ще работите, са проблеми от реалната работна среда.

магистратура мехатроника

След завършване на тази програма, вие ще станете инженер със специални компетенции в области механика, електроника и софтуер – и познания за взаимодействието между тези дисциплини. Учебните програми ви квалифицират да извършвате, участвате и ръководите разработването на мехатронни продукти. Освен това ще бъдете квалифицирани да правите собствени изследвания в областта на мехатрониката.

С магистърска степен по инженерство по мехатроника ще придобиете следните следните умения:

Проектиране и изчисляване на механични проекти
Проектиране и изчисляване на електронни схеми
Разработване на софтуер за интелигентни продукти
Умения за моделиране и изграждане на мехатронни системи и прилагане на тези системи
Способност за прилагане на технологични знания и теории за разработване на нови продукти
Управление на проекти на задачи за разработване на продукти
Способност да изпълнявате проекти за развитие самостоятелно и в екипи
Познания в един от профилите: нанотехнологии, вградени системи или динамични мехатронни системи

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

Можете да кандидатствате за прием, ако притежавате подобна бакалавърска степен, която съответства на магистърската степен. За да бъде взета кандидатурата ви предвид, вие трябва да покривате определени изисквания, свързани с изучаваните предмети в бакалавъра ви. След това университетът ще оцени кандидатурата ви индивидуално.

За да разберете дали изпълнявате всички критерии се свържете с нас!

Част от документите, които ще са ви необходими са:

  1. Мотивационно писмо.
  2. Диплома за завършен бакалавър
  3. Копие от лична карта или паспорт.
  4. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

С магистърска степен по мехатроника вие сте квалифицирани за следните професии:

Инженер по разработка, напр. с управленска отговорност
Ръководител проект
Специалист по специализирани технологии
Консултант или съветник на клиенти
Представител на проекти
Лектор
Изследовател в университет в Дания или в чужбина
Предприемач със собствена компания
С тази програма вие сте квалифицирани за работа в Дания или в чужбина и за обучение на ниво докторска степен

магастратура мехатроника

Структура на програмата  

Магистърска програма по инженерство е двугодишна програма за обучение в допълнение към тригодишна бакалавърска степен.

Магистърската програма се основава на два блока: задължителен блок, наречен Advanced Mechatronics и Scientific Methods, и специализация, където можете да избирате между два академични профила: Embedded Systems или Cyber Physical Systems.

С тази магистърска степен е възможно да продължите обучението си в тригодишна докторска програма в една от изследователските области в института Mads Clausen. Преподаването може да се провежда цялостно в института или може да бъде проект, осъществен в сътрудничество с индустриален партньор и, , различен институт или университет.

Блог

Фитнес центрове в Дания

Фитнес центрове в Дания

Фитнес центрове в ДанияЩе откриете всичко, от което се нуждаете!Кои са най-посещаваните фитнес центрове в Дания? Най-посещаваните фитнес центрове в Дания са Fitness World и FitnessDK. Тези две вериги са най-разпространените в Дания. Вярваме, че могат да бъдат намерени...

Корупция в Дания

Корупция в Дания

Къде се нарежда Дания според нивото на корупция в държавата?Лидер или Да! Дания се счита за една от държавите с най-малко корупция в световен мащаб. Подкупи и други корупционни практики не се срещат често тук. Датският криминален код изрично забранява всякакви видове...

Студентски Стол в Дания

Студентски Стол в Дания

Студнтски стол в ДанияКолко ще ни струва да се храним в студентски стол в Дания? Храната, която се предлага в датските университети е по-евтина в сравнение с повечето места, от които може да си купите приготвена храна. В столовата, по обедно време, се продават готвена...

Share This