fbpx

Инженерни Биотехнологии в Дания
Engineering in Biotechnology

(BA)

biotechnical engineering Denmark

Какво представлява специалността?

Степента се фокусира върху биотехнологиите, например как клетките се използват като малки фабрики в производството на лекарства и храни или как се използват за пречистване на отпадъчни води или превръщане на отпадъци в енергия – биогорива.

Ще придобиете теоретични знания в областта на биотехнологиите и ще работите със следните дисциплини:

  • Клетъчна и микробиология
  • Биотехнологии и протеинова химия
  • Обща и техническа химия
  • Математика и статистика

Освен това ще се запознаете с редица технически теми като операции с химически агрегати, практическо регулиране, ферментация и инженерни химически реакции.

Още в самото начало на вашето образование ще започнете да свързвате теорията и практиката, интегрирайки получените теоретични знания с реалната професионална практика. Бакалавърската инженерна програма се основава на тясното сътрудничество с местни компании – лидери на пазара на биофабрики като Novo Nordisk, Novozymes, Statoil, DONG и др.

Последната година на обучение включва задължителен стаж, избираеми курсове и бакалавърска дисертация, които ви предоставят уникалната възможност да приспособите тези дейности в тясно сътрудничество с компаниите.

Какви са условията за прием и какви документи трябва да подадете?

За да бъдат разгледани документите ви, трябва да имате:
Английски език – level B.
Математика – level A.
Физика – level B.
Химия – level B.

1. Мотивационно писмо.
2. Диплома за завършено средно образование или академична справка (за последните 3 години с оценки и брой часове).
3. Верификационна форма.
4. Копие от лична карта или паспорт.
5. Сертификат по английски език.

Какво може да продължите да учите или да работите?

След завършване на бакалавърската специалност Инженерни Биотехнологии в Дания (Engineering in Biotechnology), ще имате възможността да продължите различни магистърски специалности. Можете да прегледате всички магистърски специалности в Дания. Ако имате желание да продължите образованието си извън Дания, това също е възможно. Свържете се с нас, за да не допуснете грешки.

Ако обаче не искате да учите повече, ще имате възможност веднага да започнете работа и да се занимавате с решаване на задачи в областта на химическото инженерство, фармацевтичната наука, хранителните технологии, осигуряването и контрола на качеството, химията на околната среда и енергийната оптимизация. Всички области, обхващащи производството на храни, фуражи и фармацевтични продукти, както и екологичния и енергийния сектор.

Вие ще се класирате за позиция като например инженер по експлоатация, производство или качество, работещ с контрол и регулиране на процеса въз основа на химични, физични и биологични данни и анализ. Разработването и оптимизирането на производствените процеси също може да бъде една от вашите области на отговорност.
Освен това можете да работите в рамките на научноизследователска и развойна дейност, като консултант или в рамките на държавната администрация, напр. екологични или регулаторни въпроси.

Стартовата заплата е от 5000 евро.

Лично мнение и практически опит

По време на обучението ще се научите да прилагате задълбочени познания за биохимичните и биотехнологичните процеси според производството на лекарства, хранителната промишленост и предизвикателствата за околната среда.

Ще се запознаете с методи, използвани в областта на биотехнологиите на индустриалното производство.

Също така ще придобиете познания за инженерни принципи, свързани с обработката на материали от микроорганизми (като бактерии, гъбички, водорасли, протозои и вируси) или растителни и животински клетки, за да създадете полезни продукти или индустриални процеси.

Във видеото ще можете да придобиете истинска представа за сериозността на програмата и контакта с компаниите, в които най-вероятно ще работите още от самото начало на образованието си!

Блог

Фитнес центрове в Дания

Фитнес центрове в Дания

Фитнес центрове в ДанияЩе откриете всичко, от което се нуждаете!Кои са най-посещаваните фитнес центрове в Дания? Най-посещаваните фитнес центрове в Дания са Fitness World и FitnessDK. Тези две вериги са най-разпространените в Дания. Вярваме, че могат да бъдат намерени...

Корупция в Дания

Корупция в Дания

Къде се нарежда Дания според нивото на корупция в държавата?Лидер или Да! Дания се счита за една от държавите с най-малко корупция в световен мащаб. Подкупи и други корупционни практики не се срещат често тук. Датският криминален код изрично забранява всякакви видове...

Студентски Стол в Дания

Студентски Стол в Дания

Студнтски стол в ДанияКолко ще ни струва да се храним в студентски стол в Дания? Храната, която се предлага в датските университети е по-евтина в сравнение с повечето места, от които може да си купите приготвена храна. В столовата, по обедно време, се продават готвена...

Share This